Carrière maken is voor veel mensen een belangrijk streven. Het is een aspect dat in onze maatschappij is ingebed en bij hoger opgeleiden vrijwel een must om te realiseren, zo lijkt het. Hoor je er anders nog wel bij?

Wat is de belangrijkste stap die je kunt zetten?
Is dat het vergroten van je kennis?
Je vaardigheden verder ontwikkelen?

Bovenstaande vragen spelen met regelmaat in mijn praktijk. In een serie gesprekken met een van mijn cliënten bijvoorbeeld. Deze persoon heeft een managementfunctie en is naast zijn beeld op zijn carrière ook bezig met wat hem werkelijk voedt. De reden hiervan is dat de stappen binnen de organisatie enigszins leeg voelen. Dat nodigt hem uit verder te kijken…

Anders

Carriere Essentieel OndernemenCarrière maken, gelukkig is er een verandering aan de gang. Hoewel er organisaties zijn die in meer of mindere mate als bedrijfsfilosofie “you’re up, or out” hebben, is er ook een beweging gaande waarbij bedrijven meer gaan kijken naar de mensen die er werken en wat hen persoonlijk beweegt.

Die verandering is dan ook: persoonlijke ontwikkeling. Soms past zelfs beter: menselijke ontwikkeling. Wanneer je die stap zet, word je je bewuster van je eigen intrinsieke drijfveren. Dit zijn drijfveren die je werkelijk voelt in je lichaam, die je blij maken als je ze kunt nastreven en die jouw batterij doen opladen. Dit is belangrijk voor je werk, maar overstijgt het.

Carrièrelessen

Hierbij als intermezzo een aantal belangrijke lessen voor je carrière, die de meeste mensen te laat leren
(vrij naar Bernard Marr)

  • het leven is kort, te kort om in een baan te zitten die je niet leuk vindt
  • sociale netwerken zijn belangrijk, in het zakelijk en persoonlijk circuit
  • offer je gezondheid niet op voor rijkdom, gezond blijven is daarbij gemakkelijker dan beter worden
  • geen enkele van je gelukkigste momenten zal achter een beeldscherm plaatsvinden
  • blijf altijd leren (en niet alleen vakkennis), ongeacht je leeftijd, denk vooral aan talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling
  • zoek diversiteit om bedreigende veranderingen het hoofd te bieden en je mogelijkheden te ontdekken
  • alleen kun je snel gaan, maar samen kom je verder. Zoek mensen met wie je je ontwikkeling kunt delen: inspirators, spiegels, steungevers en begrijpenden
  • met zorgen maken bereik je niets
  • als iets niet lukt, betekent niet dat dat het einde is
  • geluk is een reis en niet een eindbestemming. In elk moment en elke ontwikkeling kun je in meer of mindere mate geluk ervaren

Carrièrestap

De grootste stap vooruit in je carrière is dan ook de stap ‘naar binnen’. Daarmee bedoel ik het ontdekken van wie je werkelijk bent. Wat beweegt je, waarom doe je wat je doet en wat doe je nog niet?

Dat klinkt wellicht tegenstrijdig, vooral vanwege bedrijfsculturen die we in onze maatschappij gewend zijn. Maar alles wat we meegemaakt hebben in ons leven tot en met vandaag (het mooie en het pijnlijke) vormt ons en kan ons ook tekenen. Je kunt stappen zetten om de last te verminderen en zo ook te ontdekken wat jij werkelijk wilt, op een manier die werkelijk bij je past.

Leiderschap en succes

Vooral in een managementpositie (en ook als ondernemer) nodig ik je hierbij uitde stap ‘naar binnen’ te zetten, de stap om tot persoonlijke inzichten te komen, en inherent daaraan, tot inzichten in je werk te komen. Dit geldt voor jezelf, maar ook voor mensen die om je heen werken en waar je mogelijk ook leiding aan geeft.

Die persoonlijke ontwikkeling, het ontdekken wat je drijft, geeft een groter gevoel van geluk. Daar kan de organisatie ook van profiteren, want mensen zullen meer op de goede plek zitten, zijn meer in hun kracht, hebben een grotere motivatie en de ambitie groeit. Mensen weten beter wat ze nodig hebben. Dit bevordert het succes en het resultaten van de organisatie. Zo heeft de organisatie dus een direct belang bij de ogenschijnlijke privé-stap van de mensen.

Note-to-self

Ikzelf herinner me nu ook dat ik, wat ik hier schrijf, tijdens mijn studies altijd voor ogen had. Het ook riep, aan anderen vertelde hoe ik het zag … het gaat niet alleen om een zakelijke carrière, het gaat altijd om je persoonlijke carrière, en ja werk is daar een belangrijk onderdeel van. Het voelde toen alsof ik een roepende in de woestijn was.

Op dat moment had ik geen idee dat ik mijn ideaal nu echt zo zou leven, het steeds meer (en nog niet genoeg) uitdraag en daar met succes mensen in begeleid.

Weg

Het gaat om je ‘persoonlijke carrière’. Dit houdt niet alleen in wat voor werk je doet en welke stappen je daarin zet. Het gaat bijvoorbeeld om je maatschappelijke carrière èn om je persoonlijke ontwikkeling. Wat doe je voor jezelf en je omgeving en in je ‘vrije tijd’? Wat voedt jou?

Als ondernemer (en voor mij als bedrijfskundig levenscoach) is het wellicht eenvoudiger, is er minder drempel om voor deze weg te kiezen. Maar ook voor ieder ander is hier een weg in. Of dit nu in overleg met het bedrijf is of dat je het zelf initieert.

Carrière van binnen en van buiten

Dat naar binnen gaan heeft dus een grote betekenis, ook voor het werk dat je doet. Zo heeft een stap ‘naar binnen’ in je persoonlijke ontwikkeling ook grote gevolgen voor de stappen in je werk en in toekomstige functies.

Allereerst gaat het in de carrière naar binnen over zelfontdekking en zelfkennis. Hierdoor wordt het je helder wat de betekenis van je leven is en welke betekenis je eraan wilt geven. Voor de ene een stapje in de goede richting, voor de ander een ‘bumpy road’. Van daaruit kun je vervolgens veel bewustere gevoelskeuzes maken, ook in je zakelijke carrière.

Dit is de ultieme basis voor persoonlijk en effectief leiderschap.

Succes

Wanneer mensen de ruimte krijgen en nemen om ‘naar binnen te gaan’ zijn zij beter in staat de voor hen meest geschikte positie te vinden of creëren. Dit heeft voor hen grote voordelen, meer geluksgevoel in het werk, realiseren van flow en daarmee meer gemotiveerd en kans op uitval veel kleiner. Hiermee is het voordeel voor organisaties ook omschreven.

Geef en neem de vrijheid voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

Ideaal

Ik weet het, je hebt het niet altijd simpelweg voor het kiezen om ineens je droombaan te vinden of te creëren, dat klopt, maar elk stapje dat je hierin zet is er een voor jou als mens vooruit! Duidelijkheid naar de ander begint bij duidelijkheid naar jezelf.

Ga hierin samenwerken. Als werkgever, (human resource) manager en medewerker. Dat adviseer ik vaak en kan ik gelukkig ook steeds vaker binnen organisaties realiseren: het individuele proces gekoppeld aan ontwikkeling van (management)teams. De mooiste teams zijn die waar elk lid vanuit zijn of haar eigenheid en bewustzijn daarvan kan opereren en samenwerking. Dat bepaalt het succes van het team.

Wil je meer weten over hoe je deze stappen kunt zetten, of de mensen in je organisatie hiertoe kunt begeleiden. Bel me!