De essentie is klein, haar betekenis enorm groot.

Onlangs heb ik een ontwikkelingstraject gedaan voor een HBO instituut in Nederland. Inhoudelijk een heel interessant vraagstuk. Het traject gaat over de betekenis van adviseren en het ontwikkelen en toepassen van vaardigheden hieromtrent. Het is een mooi vak geworden, een opzet waar ik trots op ben. Het is leuk om mijn ervaring en kennis in te zetten in een vertaalslag naar HBO studenten.

de essentie is klein, maar heeft een grote betekenisEn Essentieel Ondernemen dan? Gedurende het traject heb ik continu mijn visie vanuit Essentieel Ondernemen meegenomen. Vooral de thema’s authenticiteit, persoonlijke ontwikkeling en zakelijk succes zijn hierin belangrijk in mijn ogen. Uiteraard is er ook de nodige interactie tijdens zo een ontwikkelingstraject. Interactie met een tegenlezer, die ook als ervaringsdeskundige, professional en docent reflecteert, triggert en aanvult en met een afdeling die vanuit pedagogiek en curriculum beoordeelt en met het management.

Tijdens de gesprekken komen verschillende zaken aan bod, die te maken hebben met deze ontwikkeling. Natuurlijk vakinhoudelijk, maar ook ieders docentenervaring en de samenwerking met management en collega’s en andere partijen. Laten we ze maar stakeholders noemen. Gedurende dit proces kwam een thema voorbij dat ik belangrijk vind, dat me vanuit essentieel ondernemen ineens zelfs vreemd voorkwam.

Dit zijn dilemma’s. Er kwam op een gegeven moment ter sprake welke dilemma’s er kunnen zijn wanneer je voor een bepaalde baan of werksituatie staat, wanneer je voor een vraagstuk bij een klant staat of wanneer je wordt aangesproken op een situatie of handeling. Dilemma’s, hinken op twee benen, steeds weer de vraag wat je moet doen, waar je voor moet kiezen, zijn lastig en dragen het risico in zich om je in te verliezen of onder druk te kiezen voor iets wat je eigenlijk niet wilt.

De vraag is wat die dilemma’s betekenen vanuit de filosofie van Essentieel Ondernemen. Als je werkt en leeft vanuit je passie en je eigenheid, dan is het heel eenvoudig: als je bij de essentie zit, zijn er geen dilemma’s.

In het begin van mijn persoonlijke ontwikkelingsproces en vooral ook daarvoor zat ik vaak in dilemma’s, ik was steeds aan het twijfelen en afwegen wat te doen in situaties, welke beslissing te nemen, waarvoor te kiezen. Erg vermoeiend kan ik je zeggen en totaal niet leuk.

Met vele processen van loslaten, zelfonderzoek en (her)ontdekken ben ik steeds meer mezelf geworden en ben mijn essentie gaan ontdekken. Door de eerder omschreven situatie ben ik me dan ook gaan realiseren dat ik dat inmiddels niet meer doe. Ik twijfel niet meer zo, weet wat ik wil kiezen en ga zo mijn eigen pad.

Als je bij je essentie bent, zijn er geen dilemma’s! Dan weet je wat je werkelijk wilt. Durf je vanuit je essentie te leven.

Maar wat is dat dan, die essentie, waar kun je die vinden? Soms is het zoeken naar de essentie, naar die kern waar je werkelijk jezelf bent en precies weet wat je wilt of nodig hebt. Ze is klein, de essentie en daarom vaak moeilijk vindbaar. Ze zit goed verborgen in ons, ons hart, onze kern… hoe je het ook noemen wilt. We hebben vaak afgeleerd van daaruit te denken en te werken en veel mensen zijn haar kwijt, verstopt in overtuigingen en ervaringen. De essentie is een abstract begrip, moeilijk te vatten en te omschrijven.

De essentie lijkt misschien maar klein, maar van een onnoemelijk grote betekenis. Ik nodig je uit naar haar op zoek te gaan!

Deel onder deze blog of op mijn facebookpagina jouw visie of ervaringen over dilemma’s en jouw essentie.