Deze blog is eerder verschenen op de site van Invizien en Uitstralen, maar heb ik nu hier geplaatst, omdat ik hem relevant vind voor Essentieel Ondernemen.

Gelegenheid

Het is bijzonder om te merken wat gesprekken met anderen je kunnen opleveren.

Zo had ik het laatst. Ik was in gesprek met iemand met wie we samenwerken. Het gesprek ging over ontwikkelingen in de wederzijdse bedrijven met allerlei ideeën om nieuwe activiteiten en producten te ontwikkelen.

Uit het niets kwam ineens de volgende gedachte bij me op: “je moet gelegenheid geven het te laten ontstaan”. Het zo opschrijvend klinkt het zo logisch en vanzelfsprekend deze gedachte, maar op het moment dat ik hem ook uitsprak was het werkelijk een boodschap, zowel voor mijn gesprekspartner als voor mij.

Waar gaat dit nu over? Veel ondernemers barsten van de ideeën. Allemaal nieuwe mogelijkheden, producten, werkwijzen…. Van alles. Maar vaak blijven ze daarin hangen. Dat kan allerlei redenen hebben, het overzicht niet hebben, geen tijd hebben of teveel ideeën. Het gebeurt vaak dat ze dan vergeten als het ware om de volgende stap te zetten, door te pakken. Of men gaat denken in beperkingen denken en waarom het allemaal niet mogelijk is of niet kan slagen.

Maar wat zou er gebeuren als je voor je goede idee eens echt de tijd neemt om over na te denken, een plan te maken en voor sommige mensen het allerbelangrijkste: niet direct in beperkingen denken… Dus geef jezelf de gelegenheid om je plan mogelijk te maken. Sterker nog, hoe vaak gebeurt het niet dat als je in gedachten werkelijk ruimte geeft aan het nieuwe, dat op de een of andere manier alle omstandigheden ernaar zijn of worden zodat het plan zich kan ontvouwen, ontwikkelen en werkelijkheid worden.

Je moet het plan gelegenheid geven het te laten ontstaan.

Jijzelf bent vaak de belemmerende factor, maar waarom zou je nu niet eens er werkelijk in geloven, er fysiek of in gedachten ruimte voor maken. Als jouw idee, je plan, je gedachte goed genoeg is, dan zal jij en je omgeving er op wat voor manier dan ook genoeg aan doen om het plan in praktijk te brengen.

Dit alles geldt natuurlijk ook voor mij, voor ons, en voor onze activiteiten bij KABAAL en Invizien en Uitstralen. Ik heb momenten dat ik werkelijk barst van de ideeën. Tegelijk is er natuurlijk altijd ‘regulier’ werk te doen. Dan is het belangrijk aan beide delen voldoende ruimte te geven, aangezien het beide belangrijk is… Op het moment dat we dat heel bewust doen, dan merken ook wij dat van alles vanzelf gaat.