Je kwetsbaarheid tonen maakt je ontastbaar, of is een muur toch beter?

Recent werd ik aangesproken op mijn kwetsbaarheid, het open laten staan van de vaatwasser. Los van of dit mij ‘aanspreken’ terecht of onterecht is, zoiets maakt kwetsbaar. Het maakt dat we ons kwetsbaar kunnen voelen. Immers iemand anders spreekt uit dat het je het ‘niet goed doet’.

Iemand komt op zo’n moment, zonder je toestemming, dichterbij dan je gewend bent en misschien geef je mensen ook de gelegenheid dicht(er)bij je te komen. En dat kan heel spannend zijn…. is dat ook erg?

Wat gebeurt er verder? Ik stel me in het contact met anderen open op en maak geen geheim van wat me bezighoudt, of wat ik mee maak. Deels is dit in wat ik vertel, maar het belangrijkste is hetgeen ik uitstraal.

Kwetsbaar

Juist het feit dat ik open ben en me steeds meer kwetsbaar opstel, maakt dat dit ook een reactie oproept bij de anderen. Je kwetsbaarheid tonen herinnert mensen ook aan hun eigen kwetsbaarheid. Dat kan hen herkenning geven of juist een ongemakkelijk gevoel. Immers, we leren in deze maatschappij dat het belangrijk is ons niet teveel te laten raken, ons af te schermen en dus vooral geen kwetsbaarheid te tonen. Mensen houden er niet van zich ongemakkelijk te voelen, en dat gebeurt er als je altijd heel hard werkt om je kwetsbaarheid te verbergen en er dán mee geconfronteerd wordt. Dus dat roept dan ook meteen een afweermechanisme op. Ze proberen daar ver weg van te blijven.

Dus kwetsbaarheid laten zien, roept bij sommigen twee gevoelens op die ze beide proberen te vermijden, hun ongemak en de confrontatie met hun eigen kwetsbaarheid.

Kwetsbaarder

Maar wat nu als je je kwetsbaarheid er gewoon laat zijn…. Dat roept ook nog iets anders op bij andere mensen. Kwetsbaarheid geeft openheid. Maar ook een bepaalde uitstraling. En waar ben ik achter gekomen, het roept blijkbaar een beeld op van een zekere onaantastbaarheid. Op zich logisch want je straalt uit ‘kom maar dichterbij, je mag me helemaal zien, zonder harnas, muur of mist om me heen’. Hiermee wordt het voor de ander onmogelijk je pijnlijk te raken. Dat resulteert erin dat anderen je in zekere zin als onaantastbaar ervaren.

Kwetsbaarheid is niet zwak. Het is juist heel sterk. Je geeft namelijk aan dat het niet erg is wanneer je geraakt wordt door een situatie of een persoon. Dus als je dat laat zien heeft het voor mensen (bewust of onbewust) geen zin om juist daarop te prikken.

Paradoxale beeldvorming

Juist kwetsbaarheid actief tonen, in meer of mindere mate, geeft dus een paradoxale beeldvorming. Het straalt uit dat je je laat zien, zonder dat je een gewenst of gemaakt beeld probeert te creëren. Tegelijkertijd ziet het er als een zekere vorm van onaantastbaarheid uit. Dus kwetsbaarheid roept een beeld op van onaantastbaarheid. Immers als je niet meer je best doet om dingen van jezelf te verbergen, ziet men ook die ‘angst’ om niet helemaal gezien te worden niet …. Interessant…

Neem Donald Trump hierin ook eens als voorbeeld. Hij is iemand die er alles aan doet om zijn werkelijke persoon te laten zien. Dit doet hij door anderen ‘aan te vallen’, een effectieve manier om een harnas om zichzelf te creëren. Echter men heeft juist meer behoefte om hem ‘op de man’ te raken.

Een moment van besef. Niet alleen een kwartje dat valt, maar eigenlijk een behoorlijke jackpot.

En ja die zal uitbetaald worden.

Leiding geven en leiderschap

Als ik dan denk aan de mensen met en voor wie ik werk, is dit een thema wat verschrikkelijk belangrijk en uitnodigend is, maar ook spannend. Ondernemers en managers hebben vaak de neiging om een pantser op te werpen. Ze zijn zelfstandig en vinden dat ze zich ‘sterk moeten maken en houden’. Ditzelfde geldt voor mensen in managementposities. Zij geven leiding, hebben grote verantwoordelijkheid en zijn gewend als het ware een muur om zich heen te zetten. Dit kan een harde, zakelijke uitstraling geven.

Mannen hebben dit meer dan vrouwen. Wellicht een van de redenen dat zij meer aan de top zitten. Mensen vinden het vaak lastig om hun emoties te uiten. Deels omdat ze geleerd hebben dat hen dat zwak of kwetsbaar maakt. Wat doet dat met de mensen om hen heen?

Een weg voor de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap.

Ervaring uit het leven

Dit doet me denken aan een manager die ik recent sprak. Vanuit gewoonte en achtergrond een heel rationeel man, maar persoonlijk gesloten. Er is een andere kant, namelijk dat je je als een compleet mens laat zien. Door de persoonlijke ontwikkeling die hij doormaakt, is hij eigenlijk voor het eerst zijn gevoel gaan toelaten, en laat hij zich vanzelf veel meer zien. Dit klinkt heel eenvoudig, maar dat is het niet altijd. Het brengt als ‘collateral damage’ met zich mee dat dit een gevoel van kwetsbaarheid met zich mee brengt. Hier kun je vervolgens hard tegen vechten, en de buitenkant vasthouden. Maar er is ook een andere manier, zo heeft de man van dit voorbeeld de moedige keuze gemaakt deze toe te laten. Dit kan een hobbelige weg zijn, omdat je referentiekader verandert, in jezelf, maar ook bij en naar de mensen om je heen.

Hij vertelde me dat in een periode van functioneringsgesprekken en leiderschapsontwikkeling hij door zijn verandering juist mensen uitnodigt om niet alleen naar hun functie en functioneren te kijken, maar maar vooral te kijken hoe zij zich persoonlijk kunnen ontwikkelen…. Dit doet hij door het van zichzelf ook te laten zien. Goed voorbeeld doet volgen ;-).

Effect

Het effect: mensen zijn eerst verrast en verwonderd, maar gaan een heel andere manager zien, hij lijkt wel een echt mens ;-). Hij komt veel sterker over en dat dwingt een respect af. Door het ‘goede voorbeeld’ laten ze zelf ook want beschermingen vallen en gaan hun eigen kwetsbaarheid een klein beetje ontdekken. Ook collega-managers

Roept het ook weerstand op? Ja natuurlijk, dat ook. Laat je je hierdoor terugvallen in het veilige pantser van onkwetsbaarheid? Dat is een keuze.

Uitnodiging aan jou

Deze blog is dan ook een uitnodiging, juist aan de mensen met wie ik werk, om eens te kijken naar hun houding. Hoeveel kwetsbaarheid voel je en hoeveel laat je zien? Reflecteer op je kwetsbaarheid.

Merk je dat dat lastig is, in alle vertrouwen help ik je deze te onderzoeken.

 

Bewaren

Bewaren