Deze blog is eerder verschenen op de site van Invizien en Uitstralen, maar heb ik nu hier geplaatst, omdat ik hem relevant vind voor Essentieel Ondernemen.

Waarom een coach?

Veel mensen merken tijdens hun werk dat het niet altijd even lekker loopt, dat ze tegen zichzelf aanlopen, hoe ze zich persoonlijk voelen hen zakelijk beperkt. Anderzijds hoeft er helemaal geen probleem te zijn. Iedereen wil zich ontwikkelen, stappen zetten in hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In de jaren van het bestaan van ons bedrijf hebben we al veel mensen gesproken: ondernemers, directeuren, managers en medewerkers van bedrijven. Deze mensen, jullie, hebben allemaal iets gemeen: jullie zijn mensen. Mensen maken in hun leven van alles mee, tijdens het werk en in hun privé leven. Iedereen brengt iets mee, eigenschappen en kwaliteiten die je vooruit laten gaan, maar ook ervaringen of situaties die je in je ontwikkeling tegen kunnen houden. Veel mensen hebben het gevoel dat hun leven niet loopt zoals ze graag zouden willen. Het is ongrijpbaar. Ze missen iets in hun leven, maar weten vaak niet wat. Anderen vragen zich af of hun werk hen wel brengt wat ze willen.

Daarom heb ik me ontwikkeld tot coach, levenscoach. Ik wil namelijk mensen begeleiden in hun persoonlijk ontwikkeling, gekoppeld aan hun werksituatie. Als levens- en ondernemerscoach kan ik je een verhelderende kijk geven op je overtuigingen en inzicht geven in de onderliggende patronen van het denken en gedrag. Ook kan ik je houvast bieden bij het (her)vinden van je levensdoel en ontwikkelingsdoel in je werk of ondernemerschap en in het maken van de juiste keuzes. Een levenscoach zorgt ervoor dat deze zoekende mensen niet meer terugvallen in hetzelfde gedrag en patronen, maar kunnen doorgroeien, ontwikkelen.

Naar een coach toe gaan hoeft niet te betekenen dat je problemen hebt. Je kunt ook de begeleiding van een coach vragen als je merkt dat je meer uit jezelf kunt halen, je jezelf tegenhoudt of als je nieuwsgierig bent hoe jij je verder kunt ontwikkelen.

Als het persoonlijk goed gaat, gaat het zakelijk ook goed. Dat is direct aan elkaar gekoppeld.

In mijn coaching onderzoek ik met mijn cliënt waar een vraag speelt, welk doel hij of zij voor ogen heeft in het leven en het ondernemerschap, waar ontwikkelingsmogelijkheden zitten, kwaliteiten verder ontwikkeld mogen worden of welke belemmeringen hem of haar tegenhouden in het leven.

Wil je meer weten, of loop je met een vraag rond, waarbij ik je mag helpen, neem dan contact met me op.