Deze blog is eerder verschenen op de site van Invizien en Uitstralen, maar heb ik nu hier geplaatst, omdat ik hem relevant vind voor Essentieel Ondernemen.

Wie ben je en wat doe je? Dit lijkt een simpele vraag, maar is het dat ook?

Ondernemers leveren met hun bedrijf een product of dienst. Bij een product is het duidelijk wat het is en meestal makkelijk te beschrijven en te benoemen. Bij een dienst is dat vaak een ander verhaal.

Omschrijf het eens…. Wat ben jij, of wat doe je nu eigenlijk….

Je hebt een omschrijving gemaakt over wat je doet, hoeveel woorden heb je daarvoor gebruikt? Kan het in één woord? Wat ben je nu echt? Veel ondernemers kiezen een woord voor hun vakgebied dat voor velen herkenbaar is, dat gangbaar is. De vraag is of dat woord klopt voor jou en je werk en of het de lading dekt van jouw activiteiten en mogelijkheden.

Eigenwijs
Wees gerust eigenwijs, zet jezelf niet te snel in een hokje. Veel ondernemers kiezen voor een andere naam voor hun vakgebied of dienst. Hiermee maken ze vaak tegelijk duidelijk welk verschil er is met de grote groep die wel een standaard term voor hun vakgebied gebruikt. Dit versterkt je onderscheidend vermogen en je creëert de mogelijkheid om het verschil ook uit te leggen.

Hoe kun je nu met een product of dienst naam blijven ‘hangen’ bij de ander? Dat is toch wat je wil, onthouden worden? Om Seth Godin aan te halen, het gaat erom dat jouw verhaal: begrepen wordt, onthouden wordt en doorverteld wordt. Daaraan denkend, is het juist raadzaam om een andere omschrijving te gebruiken, daarmee verras je mensen, je roept vragen op. Sterker nog, je kunt er verwarring mee oproepen, die uitnodigt tot een reactie.

Onze naam
Naast onze werkzaamheden binnen KABAAL Marketing – Support hebben wij onlangs nieuwe activiteiten gecreëerd, onder de naam Invizien en Uitstralen (inmiddels ben ik uit Invizien en Uitstralen gestapt en dus Essentieel Ondernemen ontwikkeld). Daarin noemen wij ons geen coach, maar juist begeleider. Onze filosofie daarin is dat wij naast de ondernemer of medewerker gaan zitten om hem te begeleiden op verschillende gebieden. Is dit heel anders dan het werk van een coach? Ik weet het niet, en daar gaat het ook niet om. Het is onze visie op wat we de ondernemer willen bieden.

Voor deze activiteiten gebruiken we dus het woord Invizien. Zoekende naar een passende naam die past bij onze visie en vooral ruimte laat voor verbeelding en mogelijkheden, hebben we met opzet gekozen voor een niet-bestaand woord. Dit blijft hangen, roept vragen op en zet aan tot nadenken.

Pay-off
Om de naam extra uit te leggen hebben we de pay-off (slogan) Straal uit, wie jij bent! geformuleerd. Door een pay-off toe te voegen aan je naam kun je deze naam kort, zelfs abstract houden. Met een extra zin geef je de uitleg van wat je doet of wat je wilt bereiken.

Waar gaat het in essentie om?
Waar het om gaat als je een naam kiest voor wat jij doet is dat je duidelijk en herkenbaar bent, voel aan welke ruimte jij kunt en wilt nemen om af te wijken van de meest gangbare termen. Let op ook in meer behoudende functies, waarbij ik denk aan accountant of advocaat, of het passend is een ander woord te kiezen, maar ook daar kun je het een keer anders doen.

Een laatste advies dat we je willen geven is de termen niet te ver gezocht of oppervlakkig te maken, daarmee kun je juist de plank misslaan, omdat mensen er zich niets meer bij kunnen voorstellen. Kijk ook verder of de term in andere vakgebieden gebruikt word en wellicht een hele andere lading dekt.