organisatieadvies en governance

Vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond en brede ervaring in het bedrijfsleven en als toezichthouder/commissaris adviseer ik op verschillende gebieden en manieren.

Verschillende vormen van advies zijn mogelijk:

Organisatie-advies

Als objectief en kritisch beroepsbemoeial kan ik snel een helder beeld hebben van een organisatie. Dit geldt voor de formele, maar zeker ook voor de informele structuur van de organisatie. Onderliggende en daarmee vaak onduidelijke patronen kunnen de organisatie frustreren. Hierin kan ik als een partner adviseren en bijdragen van het krachtiger en helderder maken van de organisatie.

Indien nodig kan ik het aanvullen met individuele coaching en teamcoaching.

Teamcoaching

Teamcoaching is een coachvorm, waarbij het verbeteren van het functioneren van het team centraal staat. Het vergroot de collectieve capaciteit en prestatie van een team door middel van bijvoorbeeld reflectie, analyse en motivatie om te veranderen. De nadruk ligt op oefeningen en gesprekken tussen teamleden om zodoende effectievere collectieve vaardigheden, kennis en interesse te ontwikkelen.

De specifieke doelen van teamcoaching zijn geheel afhankelijk van het team. In welke fase zit het team? Wat zijn knelpunten? Welke mensen zitten er in het team? Wat zijn de specifieke karakteristieken? Teamcoaching wordt ook vaak ingezet wanneer teams moeten fuseren of in een andere overgangsfase zitten. Ooit ben je enthousiast je bedrijf begonnen of in het managementteam gestapt. En soms ontstaan er oeverloze discussies, altijd net te druk, irritaties. En die teamleden, daar lijk je steeds meer last van te hebben. Er zit iets scheef in het team. Maar wat? Het moet anders, want dit werkt niet.

Als teamcoach werk ik met (management- en directie)teams, die vastgelopen zijn in de samenwerking. Ik bied geen gezellig met elkaar meepraten. Met het team ga ik werken met de realiteit in het hier en nu. We halen het probleem boven water en gezamenlijk draaien we het naar een werkbare, ontspannen en productieve samenwerking. Lees hier meer.

Governance (Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen)

Analyse en advies over de invulling van de governance van de organisatie. Het is heel belangrijk de governance op een open en zuivere manier in te vullen. Dit draagt bij aan de kracht van en vertrouwen in de organisatie. Daarnaast wordt het vergrootglas vanuit bijvoorbeeld overheid, aandeelhouders en maatschappij steeds groter. Denk hierbij ook aan begeleiding van zelfevaluatie of vorming van dit orgaan.

Bedrijfsoverdracht (oa familiebedrijf)

Bij het proces van de overdracht van een bedrijf wordt vaak een accountant ingeschakeld voor de financiële en juridische aspecten van een overdracht. De persoonlijke en emotionele kant worden echter vaak vergeten. En dat terwijl aangetoond is dat wanneer een overdracht mislukt, dit altijd met de emotionele kant te maken heeft. Daarom begeleid ik deze kant van het proces van de overdracht.

Docent Erkende Toezichthouder

Door mijn ruim 10 jaar ervaring als toezichthouder en omdat ik toezichthouder nieuwe stijl ben, begeleid ik (aankomend) toezichthouders en commissarissen als docent bij De Erkende Toezichthouder bij hun ontwikkeling in dit vak. Denk hierbij aan modules als ‘Op weg naar nieuw toezicht’Voor meer informatie hierover verwijs ik graag naar www.erkendetoezichthouder.nl