Een sterk team met teamcoaching

In mijn praktijk als teamcoach, ondernemer en trainer zie ik het overal: gedoe. Ik zie mensen samenwerken en voordat je een keer met je ogen knippert, is het er: onrust. Ik zie mensen werken omdat het moet, leven in angst of erger nog, ik zie mensen ziek worden. Ik geloof dat deze teams beter kunt werken, samenwerken. Want groei ontstaat pas als we echt samenwerken. Dan alleen kunnen we deze wereld mooier maken. En dat is wat ik mogelijk wil maken: meer licht en lucht in teams brengen.

Een teamcoach zet je in als je team vast loopt in de communicatie of onderlinge samenwerking. Of als de samenwerking verbeterd of verdiept moet worden. Vaak wordt een teamcoach ook ingezet als er conflicten zijn die te groot zijn geworden, zo groot dat het niet meer lukt om hierover als team het gesprek te voeren. Er kunnen verwijten naar elkaar zijn, vergaderingen zijn gespannen of er wordt veel geroddeld in kleine groepjes. Gelijkgestemde mensen zoeken elkaar op en versterken elkaar. Dit is heel natuurlijk gedrag en zorgt voor veiligheid, maar het bevordert niet de samenwerking met anderen. Als het niet lukt om de irritaties als team of tussen teams openlijk te bespreken, gaan ze een eigen leven leiden. Als de conflicten in de weg gaan zitten van effectiviteit van het team of de gezondheid van teamleden, is het aan te raden om mij als teamcoach in te schakelen.

Visie

GEBRUIK DE KRACHT VAN DE GROEP
De kracht van de groep is immens en altijd sterker dan de invloed van een individu. Als een groep niet wil, gebeurt het niet. Negatieve gedachten, aannames, zorgen en frustratie bepalen dat een groep zich als geheel moeilijk beweegt. Hoe vaak is een vergadering saai en vermoeiend? Hoeveel organisatieveranderingen mislukken? Groepsdynamica is bij dit soort processen het ondergeschoven kindje. Toch wijzen onderzoeken uit dat wanneer je bewust dit proces van gedragsverandering aangaat, betere resultaten en werkplezier in het verschiet liggen. Vandaar mijn overtuiging om de kracht van de groep te gebruiken voor echte verandering. Hierdoor wordt het lichter (lees leuker en beter) in teams.

JE KUNT ALLEEN JEZELF ONTWIKKELEN
Teams ontwikkelen zichzelf. Ondersteuning daarin is mogelijk en ontzettend waardevol, maar de feitelijke ontwikkeling gebeurt door de leden van het team, in het team. Belangrijk is dat het team zelf verantwoordelijkheid neemt (leert nemen) voor zijn eigen ontwikkeling. De eigen verantwoordelijkheid van een team om te ontwikkelen is leidend. Ik zal het team ondersteunen, coachen en trainen waar nodig en laten waar het team het zelf kan. Daarnaast geloof ik dat een effectieve ondersteuning van teamontwikkeling niet begint bij theoretische modellen. Het begint bij de visie en perceptie van het team op de eigen situatie en de mogelijkheid daarin stappen te nemen. Daarnaast is de eigen verantwoordelijkheid van ieder teamlid van belang. Het leren denken en kijken vanuit je teamrol om van daaruit samen een team te bouwen waar je zelf lid van wilt zijn.

Aanpak

Leren en ontwikkelen op het moment dat het ertoe doet.
Ieder mens is uniek en leert anders, zo is ieder team ook uniek en leert anders. Ik geloof niet in één one-size-fits-all-aanpak, maar in maatwerk. De echte ontwikkeling en inzichten ontstaan door gebruik te maken en te werken met wat er in het moment gebeurt. Ik ondersteun de teams om op een veilige manier bespreekbaar te maken van wat voorheen onbespreekbaar leek. Met elkaar te kijken naar de interactie, hierop te (leren) reflecteren en direct te oefenen met nieuw gedrag. Het team leert zelf de belemmerende gedragingen herkennen en doorbreken door te leren schakelen tussen de inhoud (wat/taak) en het proces (hoe/gedrag).

Ik ben overtuigd van de kracht van het systeemdenken. Dit betekent niet in oorzaak en gevolg denken, maar circulair. Hierdoor ontdekken we gedragspatronen in interactie tussen teamleden. Het bewust worden en doorbreken van ineffectieve patronen leidt tot gedragsverandering en alleen dan kan een team ontwikkelen.

Ik stel me in zo’n traject niet op als een trainer die vertelt wat ieder moet doen, maar echt als de coach die het proces naar een krachtiger team begeleidt.

Teamresultaten

Hoe hoger de kwaliteit van onderlinge samenwerking tussen leden van een team, hoe beter de resultaten van het team. Vaak worden problemen binnen organisaties met individuele coaching bekeken en opgelost. En dat heeft zeker een positieve invloed, maar de effecten op groepsniveau kunnen onvoldoende zijn. Door teamcoaching geven we jouw team de gelegenheid om te experimenteren met nieuw gedrag. Het onbespreekbare wordt bespreekbaar. Teamcoachen is de manier om teams als geheel te ontwikkelen naar betere uitkomsten.

In de teamcoaching maken we gebruik van de kennis van groepsdynamica. We observeren en analyseren de groepsprocessen en het team leert op een andere manier samenwerken, met elkaar en met andere teams.

Meest voorkomende problemen 

  1. Teamleden communiceren niet goed of niet meer met elkaar (Botsende karakters, strijdfase)
  2. Conflicten en onderhuidse spanningen frustreren de samenwerking  (Geen open gesprek, gevoel van onveiligheid)
  3. Teamleden komen afspraken niet na
  4. Teamleden zijn passief/nemen geen initiatief (teamleider houdt de strijdfase tegen, het team (of de organisatie) is te onveilig)
  5. Teamleden werken op eilandjes (de aard van het werk, teamleden zien geen toegevoegde waarde voor samenwerken)

Wat is teamcoaching?

Een teamcoach helpt de leden van een team om, op een constructieve manier, met elkaar in gesprek te komen. Vaak is de veiligheid in het team laag en zijn de gesprekken spannend of moeilijk om aan te gaan. Een teamcoach helpt mensen zich uit te spreken en naar elkaar te luisteren. Hij of zij zal het team bewust maken van negatieve patronen door ze te benoemen.

Naast teamcoaching om conflicten te neutraliseren, kan een teamcoach ook helpen om een team effectiever te maken. Je hoeft immers niet ziek te zijn, om beter te worden. In dat geval kijken we naar de effectiviteit van het team kijken en waar nodig interventies plegen om het team verder te helpen.

Waarom loopt mijn team vast?

Teams hebben voordeel bij diversiteit. Verschillende karakters en talenten vullen elkaar aan, waardoor er synergie ontstaat. Maar diversiteit maakt samenwerken tegelijk ook moeilijk. Botsende karakters en onderliggende behoeftes kunnen onrust veroorzaken.

Teamcoaching is nodig als conflicten (te) groot zijn geworden. Conflicten horen bij de ontwikkeling van een team. In de strijdfase is het belangrijk dat conflicten openlijk besproken worden. Dit is geen comfortabele fase, maar een belangrijke voor de toekomst. Een vergadering van teams in de strijdfase verloopt vaak chaotisch en intens met flink wat spanningen. Als het je als team lukt om dit gesprek samen op een goede manier te voeren, dan komt er weer rust en verbeterde effectiviteit.

Er zijn dus verschillende manieren om teams te coachen. Van pure procesbegeleiding tot meer inhoudelijke methodieken.

Ik als teamcoach:

  • Ben neutraal
  • Creëer veiligheid en structuur
  • Kan goed luisteren en heb het lef me uit te spreken als het spannend is
  • Werk met verschillende methoden om jouw team op de beste manier te begeleiden

Informatie

Wil je meer weten over de mogelijkheden van teamcoaching? Neem dan contact met me op!

Teamcoaching Annechien Broekmeijer

Over systemisch werk met of voor een team (onderdeel teamcoaching): “Het was een hele mooie en waardevolle middag. Heel bijzonder hoeveel inzichten ik heb gekregen over mijzelf als CEO en in relatie tot mijn team. Zelfs zonder dat mijn team aanwezig was. Zij werden vertegenwoordigd door representanten en dat voelde al snel als een heel natuurlijke verbinding. De begeleiding van Annechien hierin was fijn; subtiel maar duidelijk. Ik zou het iedereen aanraden die een team aanstuurt.”