Teamcoaching

De kracht van een team is de som van alle individuele leden van het team. Wanneer ieder allereerst zichzelf kent en alle leden elkaar zien voor wie ze zijn en wat hun formele en informele rol in het team is, bevordert dit ieders gevoel van geluk, succes en tevredenheid èn het bevordert het functioneren en succes van het team. Het is mijn visie om ieder lid van het team zijn of haar plek volwaardig in te laten nemen. Elk team is een systeem en iedere plek in dit systeem is van betekenis. Daarom brengen we de individuele zienswijzen en belangen in beeld, evenals die van het team als geheel.

Er zijn verschillende manieren om met het team aan de slag te gaan. Dit kan van een vergadersetting aan de ene kant tot en met teambuildingsactiviteiten aan de andere kant. Teamcoaching kan plaats vinden bij het bedrijf, maar vaak werkt het beter om in een andere omgeving te zijn. Dit bekijken we gezamenlijk en is afhankelijk van de vraag.

Vragen

Wat is het probleem in een team, welke richting wil het team op? Hoe past het team in de organisatie en wie hoort erbij en wie valt erbuiten?

De expertise van de beide begeleiders, ieder met een geheel eigen en unieke achtergrond, zorgt ervoor dat elk team niet alleen met de goede antwoorden van de boot afkomt, maar ook een reeds ingezette verandering.

Samenwerking

In samenwerking met Igor Quik van QSailing organiseer ik teamcoaching, waarbij we gebruik maken van de principes van het zeilen. Terwijl het team zelf aan het zeilen is, wordt zichtbaar en voelbaar wat de krachten zijn die in een team werken. Daarbij kan het team een ontwikkelingsdoel hebben of speelt er een probleem.

Elk traject met een (management)team of volledige organisatie vullen we in onderling overleg op maat in.

Ook heeft team eigen doelstellingen, problemen en uitdagingen. Daarbij hebben alle leden van een team formele en informele rollen. Elke rol heeft betekenis, en elke mens heeft een eigen en unieke inbreng.

Zie dit bijgevoegde bestand voor meer informatie.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren