Passie of liefde?

Op een moment kom je iemand tegen, of ooit ben je iemand tegengekomen en boem je was verliefd. Een heel krachtig gevoel, diep van binnen. De passie, de aantrekkingskracht is onmetelijk. Heel sterk voelbaar. Na enige tijd in de relatie wordt dat minder, de verliefdheid gaat over in liefde. Ook een diep gevoel, maar zachter, meer een krachtig kabbelende rivier dan een waterval.

Maar daar gaat deze blog gaat niet over ;-). Niet over verliefdheid, relaties of seks en die specifieke passie die we daarbij (her)kennen. Deze blog gaat over een andere vorm van passie, en de liefde die daarbij hoort.

Dit is een verhaal over passie in het werk en wat de rol van liefde daar wel of niet in is. Hoe je dan je leven en je werk, in mijn ogen, goed kunt invullen.

Passie of liefdePure passie

Passie is een heel persoonlijk gevoel. Het is een heel krachtig gevoel ook en specifiek. Dat geldt voor liefde en relaties, maar ook voor het werk en andere dingen in het leven. Wanneer mensen hun passie voelen, en vooral wanneer ze die ontdekken, dan ervaren ze die onmetelijke kracht, die drive en ook de blijdschap die erbij hoort. Er zit ook een puurheid in.

 

Passie voel je wanneer je kunt loskomen van angsten en van verlangens die je jezelf rationeel oplegt. Die angsten brengen je af van wie je in wezen bent. Weg bij je ware zelf en dus bij je passie. Daarom is het loskomen van angsten en verlangens, maar ook van verwachtingen belangrijk. Niet eenvoudig, maar mogelijk. Door die passie te voelen, ontdek je wat dit voor je betekent. Dat helpt je vanuit je ware ik te leven en te werken. Spannend is het wel…

Passie is voelbaar, het is zichtbaar. En iedereen heeft het in zich. Van daaruit leven en werken geeft je een drijvende kracht, en blijdschap.

Transformatie

Wanneer mensen (samen)werken vanuit hun passie kan er heel veel gebeuren. Er zijn veel goede ideeën en ze zijn super gedreven hun ideeën te realiseren en in de markt te zetten. Maar naast alle kracht en blijdschap zit er ook een andere kant aan.

Passie is namelijk ook heel persoonlijk, en daar kun je ook geraakt worden. Ieders persoonlijke passie kan tussen mensen enorm botsen, bijvoorbeeld omdat de drive net anders gericht is, juist vanwege de kracht die het in zich heeft. Dan gaat die passie tegen zich werken, tegen het project, de samenwerking, de organisatie. Daarom kan het heel behulpzaam zijn om vanuit de passie uit te zoomen tot een breder perspectief, uitzoomen naar een abstracter niveau, de liefde.

De metafoor die ik hiervoor gebruik is het uitgangspunt van een relatie, die zich van verliefdheid naar liefde ontwikkelt. Liefde heeft meer basis, is stabieler. Niet dat er minder gedrevenheid of kracht in zit, maar kan makkelijker meebewegen met dat wat er is. Een transformatie van verliefdheid naar liefde. Zo is het ook in zakelijke relaties of samenwerkingen. De passie is eigen, puur en gepassioneerd. Liefde is meer verbondenheid, zachter in interactie.

Samenwerken met liefde

Wanneer twee mensen (of meer) ieder puur vanuit hun eigen passie werken, kan het eenvoudigweg botsen, zoals ik al eerder schreef. Passie laat zich niet zomaar in banen leiden en wil anderen meenemen in die mooie kracht. Pratend over liefde is het een mooie krachtige stroom. Ieders schoonheid, ieders talenten en vaardigheden, komen aan bod en tot hun recht.

In samenwerken is het mogelijk om vanuit die liefde samen te werken, plannen te maken en af te stemmen. Samen te bewegen in de stroom die er is. Als het ware boven de passie hangen (en nee die hoef je niet weg te stoppen), of het fundament onder die passie zoeken. De stap van passie naar liefde kan het verschil zijn tussen het mislukken of slagen van een project.

Werk samen zoals liefde mensen verbindt, zonder de passie eronder te negeren.

Pad naar je passie, dat is waar ik mensen mee begeleid naar Essentieel Ondernemen. Als je daar meer over wilt weten, kijk dan op deze site naar Concept of Trainingen.

Wil je reageren op deze blog? Mail me!